Recyklácia a zber obalového materiálu

Spoločnosť EKO TONER s.r.o. už 8 rokov realizuje zber obalového materiálu z tonerov a tlačiarní

na opätovné použitie pri balení expedovaných produktov.

Obalový materiál je možné zasielať, alebo osobne odovzdať na adrese prevádzky EKO TONER s.r.o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina.