Kontakty

Názov a sídlo spoločnosti

EKO TONER s.r.o

Kysucká cesta 3 (areál Slovena)

010 01

Žilina

Identifikačné údaje

IČO: 47 689 650

IČO DPH: SK2024049676

DIČ: 202404967

spoločnosť je plátcom DPH
Obchodný register

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, vložka číslo 61978/L

Bankové spojenie :

Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK8309000000005053189356

SWIFT:GIBASKBX

Bankové spojenie :

ČSOB a.s.

IBAN: SK5775000000004026353881

SWIFT: CEKOSKBX

Predajňa a výdajné miesto

Jánošíkova 264/19

010 01 Žilina

 

Otváracia doba

pondelok-piatok:

9:00-16:00 osobný odber

12:00-13:00 prestávka

9:00-15:00 vybavovanie objedávok pre expedíciu

So-Ne: zatvorené

Kontakty na osoby

Vedenie spoločnosti:

Dušan Bertha

Obchodné oddelenie:

Obchodník

Vedúci obchodného oddelenia:

František Hlavatý

Obchodný manažér:

Ing. Lukáš Richtarčík

Reklamačné oddelenie

Orgán dozoru - SOI

Predmestská 71

P.O. Box B-89

Žilina

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel. č.: 041/ 7632 130,

Fax. č.: 041/ 7632 139,

E-mail: za@soi.sk