Kontakty

Ekotoner
Názov a sídlo spoločnosti :   Obchodný register:
EKO TONER s.r.o.   Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina
Kysucká cesta 3 (areál Slovena) 010 01 Žilina   Oddiel : Sro, vložka číslo 61978/L
     
Prevádzka : predajňa / výdajné miesto   Identifikačné údaje:
Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina   IČO 47 689 650
Kontaktné údaje:  tel: +421 901 704 205   DIČ : 2024049676    IČ DPH : SK2024049676, spoločnosť je platcom DPH
     
Pracovná doba :   Bankové spojenie :
pondelok-piatok:   Slovenská sporiteľňa, a. s.
9:00-17:00 osobný odber (12:00-13:00 prestávka)   IBAN : SK8309000000005053189356
9:00-15:30 vybavovanie objedávok pre expedíciu   SWIFT : GIBASKBX
Sobota - Nedeľa - zatvorené    

 

Kontakty na osoby
     
Vedenie spoločnosti Tel. kontakt E-mail kontakt
Dušan Bertha +421 901 704 205 bertha@ekotoner.sk 
Obchodné oddelenie    
Bc. Ľudmila Noskovičová +421 917 127 438 noskovicova@ekotoner.sk
     
Objednávky   obchod@ekotoner.sk
     
Reklamačné oddelenie   reklamacne@ekotoner.sk

 

 

 

Orgán dozoru - SOI

 
V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia. 
Kontakt :
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 041/ 7632 130, fax. č.: 041/ 7632 139,  e-mail: za@soi.sk